het is gezien | greonterp | augustus 2011 (maria hemelvaart)

hebbes #1
hebbes #2
hebbes #4
hebbes #3
hebbes #5

'Het is gezien,' mompelde hij, 'het is niet onopgemerkt gebleven.' (Gerard Kornelis van het Reve, De Avonden)