grijper | olst | maart 2012

grijper

'wat zijn jullie aan het doen?' vroeg ze,
'dat weten wij ook niet!' zeiden de twee -
verstrengeld, gegrepen door elkaar...