geloof, hoop en liefde | koudekerke | september 2021